1 Nadrzeczna  140,00 zł
2 Marianowo  330,00 zł
3 Łoje  185,00 zł
4 Morawy  240,00 zł
5 Osiedlowa i Ofiar Faszyzmu  520,00 zł
6 Rudno Jeziorowe  260,00 zł
7 Szkolna  260,00 zł
8 Piastowo  365,00 zł
9 p. Ulatowscy – Kłódki  50,00 zł
10 p. Żmijewscy – Wierciochy  50,00 zł
11 Chmielonek  300,00 zł
12 Zalesie  100,00 zł
13 Ostrowe  215,00 zł
14 Kościelna od p. Pszczółkowskich  160,00 zł
15 Krajewo Wielkie  330,00 zł
16 Krajewo Kłódki  120,00 zł
17 Mławska  120,00 zł
18 blok SKR  160,00 zł
19 Zbrochy  120,00 zł
20 Łanięta  220,00 zł
21 Chmieleń Wielki  400,00 zł
22 p. St. Miecznikowski – Masiak  50,00 zł
23 Kawieczyno  60,00 zł
24 p. Sadowscy – Wiśniówek  50,00 zł
25 Bystre i Cepki  100,00 zł
26 Wiktorowo  260,00 zł
27 Rudno Kmiece  250,00 zł
28 Lipińskiego  190,00 zł
29 Przasnyska  130,00 zł
30 Rudno Kosiły  280,00 zł
31 Kościelna od p. Humięckich  160,00 zł
32 Goski  150,00 zł
33 anonimowy  20,00 zł
SUMA:  6 345,00 zł