Rozliczenie duszpasterskie za 2017 rok.

 1. Chrzty: 22 (-6)
 2. Dzieci do I Komunii: 30 (+17)
 3. Ślubów: 7 (-6)
 4. Pogrzebów: 24 (+2)
 5. W parafii działają:
  1. Rada Duszpasterska,
  2. Rada Ekonomiczna
  3. asysta procesyjna,
  4. KŻR,
  5. KPRM,
  6. ministranci,
  7. schola parafialna
  8. Ruch Światło-Życie,
  9. Kościół Domowy.

Rozliczenie finansowe za 2017 rok.

 1. Uposażenie księdza i pracowników kościelnych: ofiary z racji posług: chrzest, ślub, pogrzeb + Msze Święte (ksiądz)
 2. Dochody parafii: ofiary składane na tacę, opłaty cmentarne + inne dobrowolne ofiary, np. składki na prace parafialne, na ogrzewanie, na śmieci, itp. Są one wpisane podobnie jak wydatki do księgi kasowej. Księga jest do wglądu członków Rady Parafialnej.
 3. W okresie od 1 I do 31 XII do kasy parafialnej wpłynęło 318349,78 zł. Wydatki wyniosły: 208135,93 zł. Saldo roczne: 110213,85.
 4. Wpływy:
  1. Ofiary kolędowe
  2. Ofiary składane na tacę
  3. Składki na ogrzewanie i wywóz śmieci
  4. Opłaty cmentarne
  5. Indywidualne ofiary
 5. Dotacje z:
  1. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 35000
  2. Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, 8000
  3. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 14500
 6. Wydatki
  1. Konserwacja ołtarza głównego 97286,85zł
  2. Wywóz śmieci z cmentarza 3842 zł.
  3. Zakup oleju opalowego do kościoła 5636 zł.
  4. Zakup palnika do ogrzewania kościoła 4400 zł.
  5. Ocieplenie ławek w Rudnie 2500 zł.
 7. Stan kasy parafialnej na 31 XII 2017 wynosi: 174506,16 zł.
 8. Wszystko, co udało się zrobić pod względem materialnym jest owocem Waszej ofiarności, za którą bardzo serdecznie dziękuję.
 9. Plany:
  1. Dokończenie konserwacji ołtarza wraz z obrazem MB Częstochowskiej
  2. Osuszenie terenu wokół kościoła parafialnego