Intencje Mszy Świętych

w tygodniu 20-26 VIII 2018

 

Poniedziałek

godz.8.00       + Barbara i Stanisław Czarzaści – r. śm.

godz. 18.00    + Grażyna i Tomasz Zarzyccy

 

Wtorek

godz. 17.30    Dziękczynna i o Boże błog. dla Doroty i Andrzeja Moraskich w 11 r. ślubu.

godz. 18.00    + Celina Kupniewska

 

Środa

godz. 17.30    + Janina Chmielińska – pogrz.

godz. 18.00    + Remigiusz Roman – 10 r. śm.

 

Czwartek

godz. 8.00      + Jan Kawiecki – pogrz.

godz. 18.00    + Marian Kieczmerski – pogrz.

 

Piątek

godz. 17.30    O Boże błog. dla Dominika w 5 r. urodzin

godz. 18.00  + Stanisława Michalska, Czesław, Ryszard i  Remigiusz Michalscy

 

Sobota

godz. 8.00      + Tadeusz Chmieliński

godz. 17.00    O błog. Boże dla Szymona Woźniaka i jego rodziców (chrzest)

godz. 17.30    + Stanisław Borzewski, c. r. Borzewskich

godz. 18.00   + Henryk Wilga, r-ce Wilga

 

Niedziela

godz. 8.30      +  Władysława i Antoni Kamińscy

godz. 11.30    +  Wacława i Wacław Masalscy


Intencje Mszy Świętych

w tygodniu 13-19 VIII

 

Poniedziałek

godz. 17.30 + Zdzisław Kucharczyk c. r –na Kucharczyków

godz. 18.00   + Iwona Jankowska – pogrz.

 

Wtorek

godz.  8.00  + Janina Chmielińska – pogrz.

 

Środa

godz.  8.30 + Janina Chmielińska – pogrz.

godz. 16.00 + Marianna i Franciszek Winniccy

 

Czwartek

godz. 17.30 +  Jan Kawiecki –pogrz.

godz. 18.00 +  Marian Kieczmerski – pogrz.

 

Piątek

godz. 17.30 + Czesław i Łucja Rudzińscy

godz. 18.00 + Marianna i Władysław Jabłonowscy

 

Sobota

godz. 17.30 + Jan Marcinkowski r-na Bugajskich

godz. 18.00 +  Zenon Dąbrowski

 

Niedziela

godz. 8.30  +  Irena i Wacław Sobocińscy

godz. 11.30 +  Helena i Władysław Chodkowscy c. r. Chodkowskich


Intencje Mszy Świętych

w tygodniu 6-12 VIII

 

Poniedziałek

godz. 18.00 + Jan i Barbara Kulesza

 

Wtorek

godz. 18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski w 20 r. ur. Oliwi

 

Środa

godz. 17.30 + Jan Kemona -5 r. śm

godz. 18.00 + Henryk, Marianna, Jerzy, Stanisław, Adolfa,

Bronisław Humięccy

 

Czwartek

godz. 17.30 + Stanisław Gadomski

godz. 18.00 + Helena i Stefan Mikołajewscy – 2 r. śm

 

Piątek

godz. 17.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Korneli w 1 r. u. i Rafała w 30 r. ur.

godz. 18.00   + Henryk Leśniewski, Stanisław Leśniewski

 

Sobota

godz. 8.00  + Żaneta Pszczółkowska

godz. 17.00 Ślub

godz. 18.00   + Henryka i Edmund Purzyccy

 

Niedziela

godz. 8.30  +  R-ce Antonina i Henryk Smolińscy

godz. 11.30   +  Paweł Piotr Kimona – 10 r. śm.


Intencje Mszy Świętych

w tygodniu  23–29 VII 2018 r.

 

Poniedziałek

godz. 8.00    + Stanisław Bobiński

godz. 17.30  + Bogdan Pszczółkowski w 11 r. śm.

 

Wtorek

godz. 8.00    + Bronisław Rzewnicki i Irena Rzewnicka

godz. 18.00  + Henryk, Bogdan i Anna Rzeżuchowscy

 

Środa

godz. 18.00  + Krzysztof Gabryszewski – 2 r. śm.

 

Czwartek

godz. 18.00  + Marian Kieczmerski – pogrz.

 

Piątek

godz. 8.00     + Teresa Mikołajewska 1 r. śm., Tadeusz

Mikołajewski, Natalia i Stanisław Borowi

 

Sobota

godz. 17.00  Ślub

godz. 18.00 + Czesław i Leokadia Radomscy

 

Niedziela

godz. 8.30    + Czesław, Tadeusz, Sławomir Łojewscy

godz. 11.30    KŻR Wiktorowo