Intencje Mszy Świętych

w tygodniu 30 XI – 06 XII 2020

     Poniedziałek

godz.7: 20     + Tomasz i Władysława Jeryng – od pracowników Urzędu Gminy

godz.15:30    +Andrzej Kuskowski – imieninowa

godz.16:00    + Andrzej Czajkowski – imieninowa

       Wtorek

godz.7:20      + Anna i Stanisław Kruszewscy – pogrz.

godz.15:30    + Joanna Maliszewska – od przyjaciół jej dzieci

godz.16:00   + Zygmunt Umiński – greg. 1.

      Środa

godz.7:20       + Alfred Chodkowski – pogrz.

godz.15:30    + Łucja i Alfred Chodkowscy

godz.16:00    + Zygmunt Umiński – greg.

Czwartek

godz.7:20       +  Eugeniusz Morawski – pogrz.

godz.15:30    + Edmund Rzewnicki – pogrz.

godz.16:00    + Zygmunt Umiński – greg.

     Piątek

godz.7:40       + Marianna Łączyńska – pogrz.

godz.15:30    + Zygmunt Umiński – greg.

godz.16:00    + Barbara Zabielska – r. śm. i imieninowa

Sobota

godz.7:20       + Tadeusz Gacioch – pogrz.

godz.15:30    + Zygmunt Umiński – greg.

godz.16:00    + Władysław Niszczak – 26 r. śm.

     Niedziela Rekolekcje Adwentowe

godz.8:30       + Apolonia i Szczepan Gorząch

godz.8:30       + Halina Żmijewska

godz.11:30    + Zdzisław Chodacz – r. śm.

godz.11:30    + Zygmunt Umiński

 

Intencje Mszy Świętych

w tygodniu 23-29 XI 2020

 

Poniedziałek

godz. 8.00    + Weronika Roman

godz. 15.30  + Edmund Rzewnicki – pogrz.

godz. 16.00  + Joanna Maliszewska – od przyjaciół jej dzieci

Wtorek

godz. 8.00   + Anna i Stanisław Kruszewscy – pogrz.

godz. 15.30 + Jerzy Kulesza – pogrz.

godz. 16.00 + Krystyna Krajewska – 1 r. śm.

Środa

godz. 8.30    + Krzysztof Tański – pogrz.

godz. 15.30  + Lucjan Chmieliński – pogrz.

godz. 16.00  + Kazimierz, Anna i Franciszek Perdion

Czwartek

godz. 8.00    O zdrowie i Boże błog. dla Piotra i Pawła Gadomskich

godz. 15.30  + Krystyna I Remigiusz Gadomscy i ich dzieci

godz. 16.00  + Andrzej Grędziński – 5 r. śm.

Piątek

godz. 8.00    + Alfred Chodkowski – pogrz.

godz. 15.30  + Adela Roman, Lucjan, Andrzej i Małgorzata Roman

godz. 16.00  + Jadwiga (15 r. śm.) i Józef Rapacki, dz-wie Sadowscy i Rapaccy

Sobota

godz. 8.00    + Marianna Łączyńska – pogrz.

godz. 15.30  + Zofia Jaworska – pogrz

godz. 16.00  + Anna i Stanisław Kruszewscy – pogrz.

Niedziela

godz. 8.30   + Henryka i Franciszek Borowi

godz. 11.30 + KŻR Wiktorowo